Thứ 4, ngày 19 tháng 6 năm 2024
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH
Xã được công nhận là xã phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016
16-11-2016
Ngày 01/02/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016.

Theo đó đã phê duyệt 2.275 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 bằng nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư và ngân sách địa phương đầu tư.

Theo quyết định này, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 61 xã được phê duyệt gồm:

- Huyện ĐăkGlei gồm 11 xã: Đăk Blô, Đăk Choong, Đăk Kroong, Đăk Long, Đăk Man, Đăk Môn, Đăk Nhoong, Đăk Pét, Mường Hoong, Ngọc Linh, Xã Xốp.

- Huyện Ngọc Hồi gồm 6 xã: Bờ Y, Đăk Nông, Đăk Xú, Đăk Ang, Đăk Dục, Sa Long.

- Huyện Tu Mơ Rông gồm 11 xã: Đăk Na, Đăk Sao, Đăk Rơ Ông, Đăk Tờ Kan, Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Văn Xuôi, Ngọc Yêu, Tê Xăng, Măng Ri, Ngọc Lây.

- Huyện Đăk Tô gồm 5 xã: Đăk Rơ Nga, Đăk Trăm, Ngọc Tụ, Pô Kô, Văn Lem.

- Huyện Kon Rẫy gồm 4 xã: Đăk Koi, Đăk Pô Ne, Đăk Ruồng, Đăk Tờ Re.

- Huyện Kon Plông gồm 9 xã: Đăk Long, Đăk Nên, Đăk Ring, Đăk Tăng, xã Hiếu, Măng Bút, Măng Cành, Ngọc Tem,  Pờ Ê.

- Huyện Đăk Hà gồm 4 xã: Đăk Long, Đăk Ui, Đăk Pxi, Ngọc Réo.

- Huyện Sa Thầy  gồm 7 xã: Hơ Moong, Mô Rai, Rờ Kơi, Sa Bình, Ialy, Ia Tăng, Ia Xiêr.

- Huyện Ia H Drai gồm 3 xã: Ia Đal, Ia Tơi, Ia Dom.

- Thành phố Kon Tum gồm 1 xã: Đăk Rơ Wa.

Chương trình 135 là chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ dành cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là các vùng tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, vùng sâu, vùng xa và là vùng có vị trí hết sức chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với sự quan tâm đầu tư của Chính phủ theo Chương trình 135 đối với các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, cán bộ đang công tác được hưởng các chế độ và người dân sinh sống ở các khu vực này có điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội, từng bước xóa đói giảm nghèo, hội nhập với các vùng miền trên cả nước, góp phần ổn định đời sống, an sinh xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015; Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 8/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh bổ sung Quyết định số 2405/QĐ-TTg.

  
Số lượt xem:1233
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆU TỬ XÃ HIẾU - HUYỆN KON PLÔNG - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND-UBND xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
    Địa chỉ: Thôn Vi Chring, xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Điện thoại:........;Email: ..............vn.
    Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn A - Phụ trách Văn phòng HĐND - UBND xã Hiếu.
    Bản quyền thuộc về Ủy ban Nhân dân xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
Phát triển: TNC